หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เลื่อยสายพาน Band Saw

เครื่องเลื่อนสายพาน 18 นิ้ว MKT-BAS470

เครื่องเลื่อนสายพาน MKT รุ่น BAS470 ขนาด 18 นิ้ว

ราคาลดพิเศษ: 39,500.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพาน 14 นิ้ว BIGWOOD-MJ3435

ตัดหนาสุด 140 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 1 hp.

ราคาลดพิเศษ: 19,000.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพาน 16 นิ้ว BIGWOOD-MJ344B

ตัดหนาสุด 215 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 2 hp.

ราคาลดพิเศษ: 35,000.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพาน 20 นิ้ว BIGWOOD-MJ345

ตัดหนาสุด 215 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 3 hp.

ราคาลดพิเศษ: 45,000.00 ฿

เลื่อยสายพาน 12 นิ้ว MAKITA-LB1200F

ตัดหนาสุด 285 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 2 hp.

ราคาลดพิเศษ: 19,300.00 ฿

เลื่อยสายพานตัดโลหะ แบบมือถือ MAKITA-2107F

ตัดหนาสุด 120 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 1 hp. (710 W.) ...

ราคาลดพิเศษ: 13,200.00 ฿

แท่นเลื่อยสานพานตัดโลหะ KT D-PLUS รุ่น RMS-45B

ตัดหนาสุด 105 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 3/4 hp. (550 W.)

ราคาลดพิเศษ: 15,750.00 ฿