หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เลื่อยสายพาน Band Saw

เครื่องเลื่อนสายพาน 18 นิ้ว MKT-BAS470

เครื่องเลื่อนสายพาน MKT รุ่น BAS470 ขนาด 18 นิ้ว

ราคาลดพิเศษ: 39,500.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพาน 14 นิ้ว BIGWOOD-MJ3435

ตัดหนาสุด 140 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 1 hp.

ราคาลดพิเศษ: 19,000.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพาน 16 นิ้ว BIGWOOD-MJ344B

ตัดหนาสุด 215 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 2 hp.

ราคาลดพิเศษ: 35,000.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพาน 20 นิ้ว BIGWOOD-MJ345

ตัดหนาสุด 215 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 3 hp.

ราคาลดพิเศษ: 45,000.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพานตัด ไร้สาย MAKITA DPB180Z (ตัวเปล่า)

เครื่องเลื่อยสายพานตัด ไร้สาย MAKITA DPB180Z (ตัวเปล่า)

ราคาลดพิเศษ: 11,445.00 ฿

เครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ POLO รุ่น BS1001 ขนาด 10 นิ้ว มอเตอร์ 1/2 HP

เครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ POLO รุ่น BS1001 ขนาด 10นิ้ว ...

ราคาลดพิเศษ: 7,890.00 ฿

เลื่อยสายพาน 12 นิ้ว MAKITA-LB1200F

ตัดหนาสุด 285 มม. ขนาดของมอเตอรื (แรงม้า) 2 hp.

ราคาลดพิเศษ: 19,300.00 ฿

เลื่อยสายพานแบบมือถือ MAKITA รุ่น 2107F

เลื่อยสายพานแบบมือถือ MAKITA รุ่น 2107F 710 วัตต์

ราคาลดพิเศษ: 13,780.00 ฿

แท่นเลื่อยสานพานตัดโลหะ KT D-PLUS รุ่น RMS-45B

แท่นเลื่อยสานพานตัดโลหะ KT D-PLUS รุ่น RMS-45B ...

ราคาลดพิเศษ: 15,750.00 ฿