หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เลื่อยชักไฟฟ้า-แบตเตอรี่ Recipro Saw

เลื่อยชักไฟฟ้า MAKITA-JR1000FT ขนาด 340 W (ใบจิกซอว์)

ตัดท่อ 25.4มม. (1") ตัดไม้ 55มม. (2-3/16") ความยาวช่วงชัก ...

ราคาลดพิเศษ: 9,500.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้า MAKITA-JR3050T ขนาด 1,010 W (ใบจิกซอว์)

ตัดท่อ 130 มม. (5-1/8") ตัดไม้ 255 มม. (10") ...

ราคาลดพิเศษ: 4,200.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้า MAKITA-JR3070CT ขนาด 1,510W

ตัดท่อ 130 มม. (5-1/8") ตัดไม้ 255 มม. (10") ...

ราคาลดพิเศษ: 7,500.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้า MAKTEC-MT450TKX1 ขนาด 1,010 W

ตัดท่อ 130 มม. (5-1/8") ตัดไม้ 255 มม. (10") ความยาวช่วงชัก ...

ราคาลดพิเศษ: 3,600.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้าไร้สาย MAKITA-DJR186RME ขนาด 18V 4.0A

ตัดท่อ 130มม. (5-1/8") ตัดไม้ 255มม. (10") ความยาวช่วงชัก ...

ราคาลดพิเศษ: 12,500.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้าไร้สาย MAKITA-DJR186Z (เฉพาะเครื่องเปล่า)

ตัดท่อ 130มม. (5-1/8") ตัดไม้ 255มม. (10") ความยาวช่วงชัก ...

ราคาลดพิเศษ: 4,300.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้าไร้สาย MAKITA-JR105DWYE ขนาด 12 V

ตัดท่อ 50 มม. (2") ตัดไม้ 50 มม. (2") ความยาวช่วงชัก 13 มม. ...

ราคาลดพิเศษ: 4,800.00 ฿

เลื่อยชักไฟฟ้าไร้สาย MAKITA-JR105DZ ขนาด 12 V (เฉพาะเครื่องเปล่า)

ตัดท่อ 50 มม. (2") ตัดไม้ 50 มม. (2") ความยาวช่วงชัก 13 มม. ...

ราคาลดพิเศษ: 2,500.00 ฿

เลื่อยชักไร้สาย INGCO-CRSLI1151 20 V.

ความเร็วรอบ 0-2800 รอบต่อนาที ใช้ตัดเหล็ก 8มม , ตัดไม้ 115มม

ราคาลดพิเศษ: 4,150.00 ฿