หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เร้าเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องเร้าเตอร์ MAKTEC-MT362 ขนาด 12mm (1/2นิ้ว)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1650W ขนาดหัวจับดอก 12 มม. (1/2")

ราคาลดพิเศษ: 3,990.00 ฿

เครื่องแกะลายไม้ MAKITA-3709 ขนาด 6mm (1/4นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 530W ขนาดจับหัวดอก 6mm or 1/4"

ราคาลดพิเศษ: 2,300.00 ฿

เครื่องแกะลายไม้ MAKTEC-MT372 ขนาด 6mm (1/4นิ้ว)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 530W ขนาดหัวจับดอก 66 มม. (2-5/8")

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

เร้าเตอร์ไฟฟ้า MAILTANK-R5-12

เครื่องเซาะร่อง เราเตอร์ รุ่น R5-12 Boda Mailtank

ราคาลดพิเศษ: 1,890.00 ฿

เร้าเตอร์ไฟฟ้า MAKITA-3600H ขนาด 12mm (1/2นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 1,500W ขนาดจับหัวดอก 12 mm or 1/2"

ราคาลดพิเศษ: 11,500.00 ฿

เร้าเตอร์ไฟฟ้า MAKITA-RP1800 ขนาด 12mm (1/2นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 1,850W ขนาดจับหัวดอก 12 mm or 1/2"

ราคาลดพิเศษ: 9,400.00 ฿

เร้าเตอร์ไฟฟ้า MAKITA-RP1801 ขนาด 12mm (1/2นิ้ว) (แบบฐานขยับได้)

กำลังไฟฟ้า 1,650W ขนาดจับหัวดอก 12 mm or 1/2"

ราคาลดพิเศษ: 9,600.00 ฿

เร้าเตอร์ไฟฟ้า MAKITA-RP2300FC ขนาด 12mm (1/2นิ้ว) (แบบฐานขยับได้)

กำลังไฟฟ้า 2,300W ขนาดจับหัวดอก 12 mm or 1/2"

ราคาลดพิเศษ: 11,900.00 ฿

เร้าเตอร์ไฟฟ้า MAKITA-RP2301FC ขนาด 12mm (1/2นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 2,100W ขนาดจับหัวดอก 12 mm or 1/2"

ราคาลดพิเศษ: 10,500.00 ฿