หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เครื่องเจียรไฟฟ้า 7 นิ้ว

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA-9617 เสื้ออลูมิเนียม

ขนาด 7 นิ้ว (180 มม.) กำลังไฟฟ้า 2,000 W. ...

ราคาลดพิเศษ: 9,450.00 ฿

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA-GA7020

ขนาด 7 นิ้ว (180 มม.) กำลังไฟฟ้า 2,200 W. ...

ราคาลดพิเศษ: 4,550.00 ฿

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA-GA7030

ขนาด 7 นิ้ว (180 มม.) กำลังไฟฟ้า 2,400 W. ...

ราคาลดพิเศษ: 5,850.00 ฿

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA-GA7050

ขนาด 7 นิ้ว (180 มม.) กำลังไฟฟ้า 2,000 W. ...

ราคาลดพิเศษ: 3,950.00 ฿

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKITA-GA7060

ขนาด 7 นิ้ว (180 มม.) กำลังไฟฟ้า 2,200 W. ...

ราคาลดพิเศษ: 3,990.00 ฿

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 7 นิ้ว MAKTEC-MT902

ขนาด 7 นิ้ว (180 มม.) กำลังไฟฟ้า 2,000 W. ...

ราคาลดพิเศษ: 3,350.00 ฿