หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เครื่องเจียรคอยาว

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKITA-906H ขนาด 6 mm (1/4 นิ้ว)

กำลังไฟ 320 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 27,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 5,750.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKITA-GD0600 ขนาด 6mm (1/4 นิ้ว)

กำลังไฟ 400 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 25,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 2,850.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKITA-GD0601 ขนาด 6mm (1/4 นิ้ว)

กำลังไฟ 400 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 25,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 2,850.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKITA-GD0800C ขนาด 8 mm (5/16 นิ้ว)

กำลังไฟ 750 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 7,000-28,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 9,500.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKITA-GD0810C ขนาด 8 mm (5/16'')

กำลังไฟ 750 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 1,800-7,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 9,450.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKITA-GS6000 ขนาด 150mm (6 นิ้ว)

กำลังไฟ 750 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 5,600 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 9,150.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKTEC-MT910 ขนาด 6mm (1/4 นิ้ว)

กำลังไฟ 260 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 25,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 1,950.00 ฿

เครื่องเจียร์แกนไฟฟ้า คอยาว MAKTEC-MT912 ขนาด 6mm (1/4 นิ้ว)

กำลังไฟ 480 วัตต์ ความเร็วรอบตัวเปล่า 33,000 RPM ...

ราคาลดพิเศษ: 1,950.00 ฿