หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

สว่านไฟฟ้า-MAKITA

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6010B 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ความเร็วรอบ 1,800 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,550.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6016 16 มม. (5/8 ")

ขนาด 16 มม. (5/8 ") ความเร็วรอบ 700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 8,500.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6300NB 13 มม. (1/2 ")

ขนาด 13 มม. (1/2 ") ความเร็วรอบ 1200 RPM

ราคาลดพิเศษ: 6,850.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6301 13 มม. (1/2 ")

ขนาด 13 มม. (1/2 ") ความเร็วรอบ 1,300 RPM

ราคาลดพิเศษ: 5,550.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6305 13 มม. (1/2 ")

ขนาด 13 มม. (1/2 ") ความเร็วรอบ 1450 RPM

ราคาลดพิเศษ: 7,950.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6401 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ความเร็วรอบ 1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,690.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6412 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0-3,400 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,850.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6413 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0-3,400 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,950.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6501 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ความเร็วรอบ 4,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,750.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-DP2010 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-่ขวา ความเร็วรอบ 0-4,200 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,850.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-DP2011 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-่ขวา ความเร็วรอบ 0-4,200 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,350.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-DS4010 13 มม. (1/2 ")

ขนาด 13 มม. (1/2 ") ความเร็วรอบ 0-600 RPM

ราคาลดพิเศษ: 8,450.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-DS4011 13 มม. (1/2 ")

ขนาด 13 มม. (1/2 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 600 RPM

ราคาลดพิเศษ: 7,950.00 ฿