หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

บล็อกไฟฟ้าไร้สาย-MAKITA

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW1001RFJ 18V. 3/4 นิ้ว

แรงบิดสูงสุด 1050 N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-1800 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 16,500.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW1001Z 18V. 3/4 นิ้ว (ตัวเปล่า)

แรงบิดสูงสุด 1050 N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-1800 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 9,850.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW1002RFJ 18V. 1/2 นิ้ว

แรงบิดสูงสุด 1050N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-1800 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 16,350.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW1002Z 18V. 1/2 นิ้ว (ตัวเปล่า)

แรงบิดสูงสุด 1050N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-1800 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 9,890.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW190RFE 18V. 1/2 นิ้ว

แรงบิดสูงสุด 190 N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-2300 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 8,150.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW190Z 18V. 1/2 นิ้ว (ตัวเปล่า)

แรงบิดสูงสุด 190 N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-2300 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 2,770.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW251RFE 18V. 1/2 นิ้ว

แรงบิดสูงสุด 230N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-2100 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 9,290.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW251Z 18V. 1/2 นิ้ว (ตัวเปล่า)

แรงบิดสูงสุด 230N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-2100 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 4,560.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW285RFE 18V. 1/2 นิ้ว

แรงบิดสูงสุด 280N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-2800 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 13,250.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW285Z 18V. 1/2 นิ้ว (ตัวเปล่า)

แรงบิดสูงสุด 280N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 0-2800 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 6,550.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW450RFE 18V. 1/2 นิ้ว

แรงบิดสูงสุด 440N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 1,600 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 11,290.00 ฿

บล็อกแบตเตอรี่ บล็อกไร้สาย MAKITA-DTW450Z 18V. 1/2 นิ้ว (ตัวเปล่า)

แรงบิดสูงสุด 440N.M กำลังไฟ 18V 3 Ah ความเร็ว 1,600 rpm.

ราคาลดพิเศษ: 6,650.00 ฿