หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5 นิ้ว MAKITA-BO5030

กำลังไฟฟ้า 300 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 12,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 3,300.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5 นิ้ว MAKITA-BO5040

กำลังไฟฟ้า 300 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 12,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 3,700.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5 นิ้ว MAKTEC-MT924

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 240W ขนาดฐานรองกระดาษทราย123 มม. (4-7/8")

ราคาลดพิเศษ: 2,200.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5 นิ้ว ปรับรอบ MAKITA-BO5031

กำลังไฟฟ้า 300 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 4,000-12,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 3,600.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 5 นิ้ว ปรับรอบ MAKITA-BO5041

กำลังไฟฟ้า 300 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 4,000-12,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 3,800.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายกลม 6 นิ้ว MAKITA-BO6050J

กำลังไฟฟ้า 750 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 1,600 - 6,800 OPM

ราคาลดพิเศษ: 17,000.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKITA-9031 ขนาด 30mm x 533mm (1-3/16นิ้วx 21นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 550 W. ความเร็วของกระดาษทราย 200 - 1,000 ม./นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 9,300.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKITA-9032 ขนาด 9 มม. x 533 มม. (3/8 นิ้วx 21นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 500 W. ความเร็วของกระดาษทราย 300 - 1,700m / นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 6,500.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKITA-9403 ขนาด 100mm x 610mm (4นิ้วx 24นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 1,200 W. ความเร็วของกระดาษทราย 500ม./นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 9,500.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKITA-9910 ขนาด 76mm x 457mm (3นิ้วx 18นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 500 W. ความเร็วของกระดาษทราย 270ม./นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 5,500.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKITA-9924DB ขนาด 76mm x 610mm (3นิ้วx 24นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 850 W. ความเร็วของกระดาษทราย 400ม./นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 7,200.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน MAKTEC-MT941 ขนาด 100 มม. (4 นิ้ว)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 940W ขนาดกระดาษทราย 100มม. x610 มม. ...

ราคาลดพิเศษ: 4,900.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAILTANK-SH-127

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 220W ขนาดฐานรองกระดาษทราย 92 มม. x 185 มม. ...

ราคาลดพิเศษ: 650.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKITA รุ่น 9045B

กำลังไฟฟ้า 540 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 10,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 6,700.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKITA รุ่น BO3710

กำลังไฟฟ้า 190 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 11,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 2,300.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKITA รุ่น BO3711 ปรับรอบได้

กำลังไฟฟ้า 190 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 4,000-11,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 2,700.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKITA รุ่น BO4558

กำลังไฟฟ้า 200 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 14,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 2,500.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKITA รุ่น BO4565

กำลังไฟฟ้า 200 W. ความเร็วการขัดต่อนาที 14,000 OPM

ราคาลดพิเศษ: 2,990.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKTEC-MT923 ขนาด 93 mm (3-5/8นิ้ว)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 190W ขนาดฐานรองกระดาษทราย 92 มม. x 185 มม. ...

ราคาลดพิเศษ: 1,800.00 ฿

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น MAKTEC-MT925 ขนาด 114mm (4-1/2นิ้ว)

กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 180W ขนาดฐานรองกระดาษทราย 112 มม. x 102 ...

ราคาลดพิเศษ: 1,800.00 ฿
หน้าที่ 1 จาก 2