หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

สว่านไฟฟ้า electric drill

สว่านไฟฟ้า MAILTANK-SH-30 ขนาด 3หุน (10mm.)

ความเร็วรอบ 0-3000 รอบต่อนาที ควบคุมความเร็วด้วยแรงกดสวิตช์

ราคาลดพิเศษ: 420.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAILTANK-SH-37 ขนาด 2หุน (6.5mm.)

ความเร็วรอบขณะหมุนเปล่า : 3000รอบ/นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 400.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-M6001B ขนาด 10 mm. (3/8 นิ้ว)

กำลังไฟฟ้า 450 w. ความเร็วรอบ 0-3,000 รอบ/นาที ปรับหมุน ...

ราคาลดพิเศษ: 1,280.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-M6002B ขนาด 10 mm.(3/8 นิ้ว)หัว Keyless

กำลังไฟฟ้า 450 วัตต์ เจาะโลหะ : 10 มม. (3/8") ...

ราคาลดพิเศษ: 1,360.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-M6501B ขนาด 6.5 มม. (1/4 นิ้ว)

ปรับซ้ายขวาได้ เจาะเหล็ก 6 มม. (1/4นิ้ว) เจาะไม้ 9 ...

ราคาลดพิเศษ: 1,170.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6501 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ความเร็วรอบ 4,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,750.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-DP2010 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-่ขวา ความเร็วรอบ 0-4,200 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,850.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-DP2011 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-่ขวา ความเร็วรอบ 0-4,200 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,350.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT652 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ความเร็วรอบ 4,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 990.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT653 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 4,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,250.00 ฿

สว่านไฟฟ้า INGCO-ED4508 6.5 มม. (1/4 ")

ขนาด 6.5 มม. (1/4 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0-4,300 RPM

ราคาลดพิเศษ: 980.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6010B 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ความเร็วรอบ 1,800 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,550.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6412 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0-3,400 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,850.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6413 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0-3,400 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,950.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT60 10mm (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 3,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 990.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT606 10mm (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 3,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,290.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKTEC-MT607 10mm (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0 - 3,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,350.00 ฿

สว่านไฟฟ้า INGCO-ED50028 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ปรับซ้าย-ขวา ความเร็วรอบ 0-3,300 RPM

ราคาลดพิเศษ: 980.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6401 10 มม. (3/8 ")

ขนาด 10 มม. (3/8 ") ความเร็วรอบ 1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,690.00 ฿

สว่านไฟฟ้า MAKITA-6300NB 13 มม. (1/2 ")

ขนาด 13 มม. (1/2 ") ความเร็วรอบ 1200 RPM

ราคาลดพิเศษ: 6,850.00 ฿
หน้าที่ 1 จาก 2