หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

สว่านไขควงไร้สาย Cordless screwdriver drill

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DHP453SFX1 18V. 3.0Ah 13 mm (1/2”)

ค่าท็อคซ์ 42 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,300 RPM

ราคาลดพิเศษ: 5,950.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DHP453SYE 18V. 1.5Ah 13 mm (1/2”)

ค่าท็อคซ์ 42 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,300 RPM

ราคาลดพิเศษ: 5,250.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DHP481 18V. 3.0Ah 13 mm (1/2”)

ค่าท็อคซ์ 115 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-550 RPM / 0-2,100 ...

ราคาลดพิเศษ: 15,500.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DHP481Z 18V. 13 mm (1/2”) ตัวเปล่า

ค่าท็อคซ์ 115 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-550 RPM / 0-2,100 ...

ราคาลดพิเศษ: 6,750.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DHP483RFE 18V. 3.0Ah 13mm(1/2")

ค่าท็อคซ์ 40 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-500 RPM / 0-1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 8,250.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DHP483Z 18V. 13mm(1/2") ตัวเปล่า

ค่าท็อคซ์ 40 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-500 RPM / 0-1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,100.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DTD153 18V. 3.0Ah

แรงบิด 170 N.m ความเร็วรอบ 0-3,400 RPM อัตรากระแทก 0-3,600 ...

ราคาลดพิเศษ: 8,150.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DTD153Z 18V. ตัวเปล่า

แรงบิด 170 N.m ความเร็วรอบ 0-3,400 RPM อัตรากระแทก 0-3,600 ...

ราคาลดพิเศษ: 3,550.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DTD154RFE 18V. 3.0Ah

แรงบิด 175 N.m ความเร็วรอบ 0-3,600 RPM อัตรากระแทก 0-3,800 ...

ราคาลดพิเศษ: 9,550.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DTD154Z 18V. ตัวเปล่า

แรงบิด 175 N.m ความเร็วรอบ 0-3,600 RPM อัตรากระแทก 0-3,800 ...

ราคาลดพิเศษ: 4,450.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-DTP141 18V. 3.0Ah สว่าน 4 ระบบ

ค่าท็อคซ์ 150 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-1,200 RPM / 0-1,400 ...

ราคาลดพิเศษ: 19,500.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-HP331DWYE 12V. 3.0Ah 10mm (3/8")

ค่าท็อคซ์ 28 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-450 RPM / 0-1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 3,190.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-HP331Z 10mm (3/8") ตัวเปล่า

ค่าท็อคซ์ 28 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-450 RPM / 0-1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,950.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-HP333DWYE 12V. 3.0Ah 10mm (3/8")

ค่าท็อคซ์ 28 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-450 RPM / 0-1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 3,250.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-HP457DWE 18V. 1.5Ah 13 mm (1/2”)

ค่าท็อคซ์ 42 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,400 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,750.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-TD110DWYE 12V. 1.5Ah

ค่าท็อคซ์ 110 N.m ความเร็วรอบ 0-2,600 RPM อัตรากระแทก ...

ราคาลดพิเศษ: 2,990.00 ฿

สว่านไขควงกระแทกไร้สาย MAKITA-TD110DZ 12V. ตัวเปล่า

ค่าท็อคซ์ 110 N.m ความเร็วรอบ 0-2,600 RPM อัตรากระแทก ...

ราคาลดพิเศษ: 1,690.00 ฿