หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ Cordless drill

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CDLI1222 12V. 1.5Ah.

ค่าท็อคซ์ 20 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-350 RPM / 0-1,250 RPM

ราคาลดพิเศษ: 1,990.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CDLI2002 20V. 2.0Ah

ค่าท็อคซ์ 45 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,500 ...

ราคาลดพิเศษ: 3,880.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CDLI228180 18V.

ค่าท็อคซ์ 30 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,350 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,990.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CIDLI1222 12V. 1.5Ah. สว่านกระแทก

ค่าท็อคซ์ 20 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-350 RPM / 0-1,250 RPM

ราคาลดพิเศษ: 2,450.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CIDLI2002 20V. 2.0Ah สว่านกระแทก

ค่าท็อคซ์ 45 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,500 ...

ราคาลดพิเศษ: 4,280.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ INGCO-CIDLI228180 18V. สว่านกระแทก

ค่าท็อคซ์ 30 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,350 RPM

ราคาลดพิเศษ: 3,350.00 ฿
ราคาลดพิเศษ: 1,290.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ MAILTANK-SH189 18V.

ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,450 RPM

ราคาลดพิเศษ: 850.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ MAKITA-DDF453SYE 18V. 1.5Ah. 13 มม. (1/2 ")

ค่าท็อคซ์ 42 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,300 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,950.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ MAKITA-DDF458RFE 18V. 3.0Ah. 13 มม. (1/2 ")

ค่าท็อคซ์ 91 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-2,000 RPM

ราคาลดพิเศษ: 9,950.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ MAKITA-DDF483RFE 18V. 3.0Ah. 13 มม. (1/2 ")

ค่าท็อคซ์ 40 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-500 RPM / 0-1,700 RPM

ราคาลดพิเศษ: 7,950.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ MAKITA-DF332DWYE 12V. 1.5Ah 10 มม. (3/8 ")

ค่าท็อคซ์ 35 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-450 RPM / 0-1,500 RPM

ราคาลดพิเศษ: 5,550.00 ฿

สว่านไร้สาย สว่านแบตเตอรี่ MAKITA-DF457DWE 18V. 1.5Ah. 13 มม. (1/2 ")

ค่าท็อคซ์ 42 N.m ความเร็วรอบ 2 ระดับ 0-400 RPM / 0-1,400 RPM

ราคาลดพิเศษ: 4,550.00 ฿