หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ปั๊มลม แบบเงียบ

ปั๊มลม แบบเงียบ MAILTANK-SH-38 ขนาด 9 ลิตร

ถังลม 9 ลิตร 1 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. ...

ราคาลดพิเศษ: 1,750.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ MAILTANK-SH39 ขนาด 30 ลิตร

ถังลม 30 ลิตร 1 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. ...

ราคาลดพิเศษ: 2,450.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ MAILTANK-SH40 ขนาด 50 ลิตร

ถังลม 50 ลิตร 2 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. ...

ราคาลดพิเศษ: 4,120.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ PUMA PS-1009 ขนาด 6 ลิตร

ขนาดถัง 6 ลิตร กำลังไฟ 3/4 HP (220V.) แรงอัด 95 L/min. ...

ราคาลดพิเศษ: 3,480.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ PUMA PS-1530 ขนาด 24 ลิตร

ถังลม 24 ลิตร 1 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. Exhaust ...

ราคาลดพิเศษ: 4,550.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ PUMA PS-2550 ขนาด 50 ลิตร

ขนาดถัง 50 ลิตร กำลังไฟ 2 HP (220V.) แรงอัด 250 L/min. ...

ราคาลดพิเศษ: 7,380.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ PUMA PS-3070 ขนาด 70 ลิตร

ถังลม 70 ลิตร 3 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. Exhaust ...

ราคาลดพิเศษ: 11,200.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ PUMA WE-130AVP ถังขนาด 30 ลิตร 1.5HP

ขนาดถัง 30 ลิตร กำลังไฟ 1.5 HP / 1.10 KW (220V.) ...

ราคาลดพิเศษ: 8,900.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ PUMA WE-250 ขนาดถัง 50 ลิตร กำลังไฟ 2HP.

ขนาดถัง 50 ลิตร กำลังไฟ 2 HP (220V.) แรงอัด 190 L/min. ...

ราคาลดพิเศษ: 10,480.00 ฿

ปั๊มลมสำหรับทันตกรรม PUMA WD-230

ขนาดถัง 30 ลิตร แรงดันไฟฟ้า 220V. ความเร็วรอบ 1450 rpm ...

ราคาลดพิเศษ: 32,800.00 ฿

ปั๊มลมแบบเงียบ MKT TBW2063-50

ขนาดถัง 50 ลิตร กำลังไฟ 2 HP (220V.) 2 มอเตอร์ แรงอัด 8 Bar

ราคาลดพิเศษ: 4,950.00 ฿

ปั๊มลมแบบเงียบ MKT TBW2064-24

ขนาดถัง 24 ลิตร กำลังไฟ 550W (220V.) 1 มอเตอร์ แรงอัด 8 Bar

ราคาลดพิเศษ: 3,250.00 ฿

ปั้มลม แบบเงียบ BERALA 30L

ถังลม 30 ลิตร 1 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. ...

ราคาลดพิเศษ: 2,950.00 ฿

ปั้มลม แบบเงียบ BERALA OF-550x2

ถังลม 50 ลิตร 2 มอเตอร์ ความดังของมอเตอร์ 55-60 db. ...

ราคาลดพิเศษ: 3,950.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ JET รุ่น JTO-9

ถังลม 9L. 1 มอเตอร์ มีโซลินอยด์วาล์ว JET BY PUMA

ราคาลดพิเศษ: 2,490.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ JET รุ่น JTO-25

ถังลม 25 L. 1 มอเตอร์ ปั๊มลมเก็บเสียง JET รุ่น JTO-25

ราคาลดพิเศษ: 2,950.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ JET รุ่น JTO-50

ถังลม 50 L. 2 มอเตอร์ มีโซลินอยด์วาล์ว JET BY PUMA

ราคาลดพิเศษ: 5,250.00 ฿

ปั๊มลม แบบเงียบ JET รุ่น JTO-370

ถังลม 70L. 3 มอเตอร์ มีโซลินอยด์วาล์ว JET BY PUMA

ราคาลดพิเศษ: 8,900.00 ฿

ปั๊มลมสำหรับทันตกรรม PUMA DL2030

ถังลม 30 ลิตร มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า หรือ1,500 วัตต์

ราคาลดพิเศษ: 20,900.00 ฿

ปั๊มลมสำหรับทันตกรรม PUMA DS2030

ถังลม 30 ลิตร กำลังไฟ 1.5 แรงม้า 1.125 กิโลวัตต์

ราคาลดพิเศษ: 40,900.00 ฿