หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ MKT 2065-50

ถังลม 50 ลิตร จำนวนลูกสูบ 1 สูบ มอเตอร์ 3 HP ไฟ 220V.

ราคาลดพิเศษ: 7,300.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น BF-20-100 แบบ OIL LESS 95 ลิตร (พร้อมหัว)

ถังลม 95L.2 สูบ มอเตอร์ 2 HP ไฟ 220V. ปริมาณลม 275 ...

ราคาลดพิเศษ: 125,000.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-1P

ถังลม 36L.1 สูบ มอเตอร์มิซซูบิชิ 1/4 HP ไฟ 220V.

ราคาลดพิเศษ: 5,750.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-2

ถังลม 64L. 2 สูบ มอเตอร์มิซซูบิชิ 1/2 HP ไฟ 220V.

ราคาลดพิเศษ: 9,950.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-21

ถังลม 92 L 2 สูบ มอเตอร์มิซซูบิชิ 1 HP 220v.

ราคาลดพิเศษ: 19,500.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-22

ถังลม 148L 2 สูบ มอเตอร์มิซซูบิชิ 2HP. ไฟ 220V.

ราคาลดพิเศษ: 27,500.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-275

ถังลม 315L 2 สูบ มอเตอร์มิตซูบิชิ 7.5 HP 380V.

ราคาลดพิเศษ: 69,500.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-32P

ถังลม 148L. 3 สูบ มอเตอร์ฮิตาชิ .2HP ไฟ 220V

ราคาลดพิเศษ: 29,500.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-35

ถังลม 260L. 3 สูบ มอเตอร์มิซซูบิชิ 5HP ไฟ 220V.

ราคาลดพิเศษ: 55,000.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ PUMA รุ่น PP-310

ถังลม 315L. 3 สูบ มอเตอร์มิตซูบิชิ 10 HP 380V.

ราคาลดพิเศษ: 76,500.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ TIGER รุ่น TG-2A

ถังลม 58L. 2 สูบ พร้อมมอเตอร์ 1/2 HP. 220 V. รอบเร็ว

ราคาลดพิเศษ: 8,950.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ TIGER รุ่น 92 L.

ถังลม 92 L. 2 สูบ พร้อมมอเตอร์ 2.8 HP. 220 V. รอบเร็ว

ราคาลดพิเศษ: 13,500.00 ฿

ปั๊มลมสายพาน แบบลูกสูบ JET รุ่น JT-1262M

ถังลม 64L. 2 สูบ พร้อมมอเตอร์ 1/2 HP. กำลังไฟ 220 V.

ราคาลดพิเศษ: 7,950.00 ฿