หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ปั๊มแช่ MITSUBISHI

CSP-405S ปั๊มแช่ดูดโคลน 2"(1/2 HP)

ส่งน้ำได้สูงสุด 0-40 เมตร ปริมาณน้ำ 0-635 ลิตร/นาที ...

ราคาลดพิเศษ: 6,990.00 ฿

CSP-405SA ปั๊มแช่ดูดโคลนแบบลูกลอย 2"

แรงม้า (HP)1/2 กำลังไฟฟ้า (KW) 0.4 ระยะส่ง (m) 9.2 ...

ราคาลดพิเศษ: 7,990.00 ฿

CSP-755S ปั๊มแช่ดูดโคลน ท่อ 3"(1HP) 1เฟส

CSP-755S ปั๊มแช่ดูดโคลน ท่อ 3"(1HP) 1เฟส

ราคาลดพิเศษ: 8,900.00 ฿

CSP-755SA ปั๊มแช่ดูดโคลน ท่อ 3"(1HP)1เฟส

CSP-755SA ปั๊มแช่ดูดโคลน ท่อ 3"(1HP)1เฟส

ราคาลดพิเศษ: 10,900.00 ฿

SSP-755SA ปั๊มแช่แสตนเลสแบบลูกลอย 3"

ขนาด 750 วัตต์ , ไฟฟ้า 220 v , มีลูกลอย

ราคาลดพิเศษ: 6,990.00 ฿

ปั๊มแช่ MITSUBISHI WSP-105S

ขนาด 1 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 100 วัตต์ ส่งสูง 6.5 เมตร ได้น้ำ ...

ราคาลดพิเศษ: 1,950.00 ฿

ปั๊มแช่แสตนเลส MITSUBISHI SSP-255S

ขนาด 1-1/2 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 250 วัตต์ ส่งสูง 9.5 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 3,750.00 ฿

ปั๊มแช่แสตนเลส MITSUBISHI SSP-255SA

มีลูกลอย ขนาด 1-1/2 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 250 วัตต์ ส่งสูง 9.5 ...

ราคาลดพิเศษ: 4,950.00 ฿

ปั๊มแช่แสตนเลส MITSUBISHI SSP-405S

ขนาด 2 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ส่งสูง 13 เมตร ได้น้ำ ...

ราคาลดพิเศษ: 3,990.00 ฿

ปั๊มแช่แสตนเลส MITSUBISHI SSP-405SA

มีลูกลอย ขนาด 2 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ ส่งสูง 13 เมตร ...

ราคาลดพิเศษ: 4,990.00 ฿

ปั๊มแช่แสตนเลส MITSUBISHI SSP-755S

ขนาด 3 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 750 วัตต์ ส่งสูง 17.3 เมตร ได้น้ำ ...

ราคาลดพิเศษ: 5,990.00 ฿

ปั๊มแช่แสตนเลส MITSUBISHI SSP-755T

ไฟ 380V. ขนาด 3 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 750 วัตต์ ส่งสูง 17.3 ...

ราคาลดพิเศษ: 5,990.00 ฿