หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. แกน 6 mm. DR0345

PrintEmail
ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. แกน 6 mm. DR0345
ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. แกน 6 mm. DR0345
ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. แกน 6 mm. DR0345
ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. แกน 6 mm. DR0345
ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. แกน 6 mm. DR0345
Description

     เหล็กเจียรนัย DRAGON คาร์ไบท์ รุ่น DR0345

ใช้งานเจียร ลบเหลี่ยม มุม และรอยเชื่อม โลหะ ในลักษณะต่างๆ

(ควรปรับความเร็วหมุนให้เหมาะกับวัสดุแต่ละประเภท)

ดอกเจียรทังสเตนคาร์ไบด์ซึ่งมีความแข็ง รองจากเพชรนั้นช่วยให้

คมกัดใช้ทนทานนาน สามารถใช้กัดหรือเจียรวัสดุที่แข็งมากๆได้