หาอะไรไม่เจอ..พิมพ์เลย

ดอกทิมเมอร์ MAKITA รุ่น D50217 ขนาดแกน 1/4 นิ้ว

PrintEmail
ดอกทิมเมอร์ MAKITA รุ่น D50217 ขนาดแกน 1/4 นิ้ว
ดอกทิมเมอร์ MAKITA รุ่น D50217 ขนาดแกน 1/4 นิ้ว
Description

     ดอกทิมเมอร์ MAKITA รุ่น D50217 ขนาดแกน 1/4 นิ้ว

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทิมเมอร์ สำหรับงานเจาะและเซาะร่องไม้

ใช้งานร่วมกับเครื่องทิมเมอร์